Hi,欢迎您!收藏本站 | 设为首页 | 联系我们  
   
产品搜索:  


产品搜寻


产品 首页 >产品 > 逻辑分析仪
产品名称   品牌   产品型号   千赢国际app价格   库存            
逻辑分析仪   固纬千赢国际手机版   GLA-1016C       16 通道   200MHz 采样率   1Mbit (256kbit/CH) 记忆长度
逻辑分析仪   固纬千赢国际手机版   GLA-1032C       32 通道   200MHz 采样率   4Mbit (128kbit/CH) 记忆长度
逻辑分析仪   固纬千赢国际手机版   GLA-1132C       32 通道   200MHz 采样率   32Mbit (1Mbit/CH) 记忆长度

【返回前页】   首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 共3条记录 转


top
 
 
客服一 客服一
?? 客服二
客服三 客服三